Kariyer basamaklarını sağlam ve hızlı adımlarla tırmanmanız için arkanızda büyük bir güç istiyorsanız. Biz buradayız! En büyük rekabet avantajının "insan gücü" olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimseyerek yolumuza devam ediyoruz. İnsan kaynakları yönetiminde hedefimiz ; çalışanlarının yaratıcılığından güç alan iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve uygulamaktır. Stratejimiz de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde dünya standartlarında insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirildiği bir topluluk olmak. Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için; • çalışanları yüksek performans standartlarıyla yöneten, • işe alım ve terfi süreçlerinde özenli olan, • çalışanları hedeflere yönlendiren, • İş sağlığı ve güvenliğine duyarlı olan, • çalışanlara yeteneklerini kullanma fırsatı veren, bir yönetim ekibi oluşturmak önceliğimizdir. İşe alım süreçlerimizde başvurmuş olduğunuz departman fark gözetmeksizin aradığımız özellikler; • Uzun vadeli düşünebilme • Takım Çalışması • İnsan İlişkileri • İşbirliği Geliştirme • Sonuç Odaklılık • Yaratıcılık ve Girişimcilik • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme • Farklılıklara Uyum ve Yönetmedir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.